Thể loại:Hộp kiểm soát tính nhất quán có 23 phần tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Trang có 23 ID nhận dạng.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.