Thể loại:Sách có tập tin cần kiểm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin pdf/djvu của những cuốn sách này chưa được kiểm tra xem có trang thiếu nào hay không, trang có nằm sai trật tự hay không, hoặc vấn đề tương tự khác, có thể dẫn đến sự khác biệt về trang hiện tại và số lượng trang sau khi sửa lỗi. Không nên tạo trang từ những cuốn sách kiểu thế này. Đầu tiên hãy kiểm tra tập tin pdf/djvu, và nhập vào bảng đối chiếu trang bằng thẻ <pagelist /> tại trang mục lục. Xem Trợ giúp:Trang mục lục để biết cách làm.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.