Thể loại:Trang chứa thông tin kiểm soát tính nhất quán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Thể loại này được thêm vào bằng bản mẫu {{Kiểm soát tính nhất quán}} ở tất cả các trang. Các trang nội dung không nằm trong thể loại này mà nằm trong các thể loại con tương ứng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.