Thể loại:Trang phiên bản khác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thể loại này chứa những trang liệt kê các phiên bản khác nhau của cùng một tác phẩm. Để đặt trang vào thể loại này, dùng bản mẫu đầu đề {{bản khác}}.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

T