Thể loại:Trang tác gia chứa nhận dạng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Thể loại này được thêm vào bằng bản mẫu {{Kiểm soát tính nhất quán}} ở các trang Tác gia.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Trang tác gia chứa nhận dạng”

155 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 155 trang.