Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Dịch thơ của Ngô Tất Tố

般若真無宗,
人空我亦空。
過現未來佛,
法性本相同。

Bát nhã chân vô tông,
Nhân không, ngã diệc không.
Quá hiện vị lai Phật,
Pháp tính bản tương đồng.

Trí tuệ bát nhã không thuộc tông phái nào[1]
Không phải Người, cũng không phải Ta
Các vị Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai
Vốn cùng chung một Pháp tính.

"Bát nhã" thực vô tông,
Người không, mình cũng không.
Phật trước, nay, sau nữa,
Pháp tính vốn tương đồng.

   
Chú thích

  1. Tông phái vô tông, ý chỉ tông yếu của mọi tông phái, cốt lõi của Phật giáo