Than nợ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Than nợ
của Nguyễn Khuyến

Quản chi công nợ có là bao!
Nay đã nên to đến thế nào?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi,
Chục năm chục bảy tính nhiều sao?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi[1],
Vào cửa người sang ngửa mặt chào[2].
Quyết chí phen này trang trải sạch,
Cho đời rõ mặt cái thằng tao.

   
Chú thích

  1. Câu này ý nói: vay nợ của nhiều người nên ra đường ai gặp cũng hỏi nợ
  2. Câu này ý nói: vì có nợ nên khi vào nhà chủ nợ phải tỏ thái độ vồn vã, kính trọng