Than thân chưa đạt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Than thân chưa đạt
của Trần Tế Xương

Ta phải trang xong cái nợ ta,
Lẽ đâu chịu nợ mãi ru mà?
Đường con, bu nó một năm một
Tính tuổi, nhà thầy ba lẻ ba
Mở mặt quyết cho vua chúa biết,
Đua danh kẻo nữa mẹ cha già.
Năm nay ta học, năm sau đỗ,
Chẳng những Lương Đường[1] có thủ khoa.

   
Chú thích

  1. Lương Đường: tên làng, nay là làng Lương Ngọc, thuộc tỉnh Hải Hưng, nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt