50%

Thu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thu
của Phạm Hầu

Đêm thu rụng ánh sao vàng
Ngày thu máu đổ trên hàng cây khô
Sớm thu nức tiếng tiêu tao
Chiều thu vang tiếng xôn xao lá rời...

Này đây là những tơi bời
Trong lòng đứa trẻ mồ côi
Trong người cô phụ, trong lời xót xa

Này đây ai ghé thăm nhà
Hiên vàng vắng vẻ trúc già xác xơ
Này đây gái đẹp đang mơ
Trên mi còn đọng nét mờ suối thu

Chao ôi! Chết cả lời thơ
Chao ôi! Điếng cả tim thờ quạnh hiu
Gió ôi! Dâng ngọn thuỷ triều
Mau đi rửa sạch tiêu điều dáng thu.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)