Thu hứng kỳ 8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thu hứng.
Thu hứng kỳ 8  (1896) 
của Đỗ Phủ, do Trương Minh Ký dịch

Bản dịch trong sách Ca từ diễn nghĩa của Trương Minh Ký xuất bản năm 1896.


昆吾衙宿自逶迤 紫閣峯陰入渼陂
 香稲啄餘鸚鵡粒 碧梧棲老鳳凰枝
佳人拾翠春相問 僊侶同舟晚更移
 彩筆昔曾于氣象 白頭吟望苦低垂

Côn-ngô Nha-tuc tự uy gi, Tử-cac phong âm nhập Mỷ bi,
Hương đạo trac dư anh-vỏ liệp, Bich ngô thê lảo phụng-hoàgn chi,
Giai nhơn thập túy xuân tương vấn, Tiên lử đồng châu vản cánh di,
Thể but tich tằng vu khí tượng, Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thùy!

Côn-ngô Nha-tuc bước lanh chanh, Sông Mỷ non cao bóng thấu gành,
Anh-vỏ nhàm ăn mùi thoc ngọt, Phụng-hoàng mỏn đổ nhánh ngô xanh,
Gồm xinh người tôt xuân đon hỏi, Hiệp bọn thuyền tiên tối quẩn quanh.
Ngòi viêt xưa từng nơi khí tượng Ngậm ngùi đầu bạc khó sao đành!
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.