Tiểu vũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiểu vũ - 小雨
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

小春山雨細飛微,
出岫雲深片片飛。
障日濛漫昏似曉,
隨風簫瑟密還稀。
梅含玉粒傳天信,
竹迸琅簪洩地機。
睡起爐香殘幾度,
村翁未把一犁歸。

Tiểu xuân sơn vũ tế phi vi,
Xuất tụ vân thâm phiến phiến phi.
Chướng nhật mông man hôn tự hiểu,
Tùy phong tiêu sắt mật hoàn hy.
Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín,
Trúc bính lang trâm tiết địa ky (cơ).
Thụy khởi lư hương tàn kỷ độ,
Thôn ông vị bả nhất lê quy.

Tiết tiểu xuân mưa núi lất phất,
Lớp lớp mây từ hang núi bay ra từng đám.
(Mưa) mịt mùng che ánh mặt trời, cả chiều tối cũng như buổi sáng sớm.
Tiếng tiêu sắt (sáo và đàn sắt) theo gió, lúc nhặt lại lúc thưa.
Mai ngậm hạt ngọc truyền tin trời,
Trúc cài (gài) trâm ngọc lộ cơ đất.
Tỉnh giấc lò hương đã tàn mấy lần rồi,
Ông lão trong thôn vẫn chưa vác cày trở về.