Trú Xương Giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trú Xương Giang - 住昌江
của Lê Thánh Tông

Thành Xương Giang thời Lê, nay thuộc tỉnh Bắc Giang.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

半山殘照影初初
兩岸煙深雨不如
仡仡燈前十年讀
眼窺未遍聖賢書

Bán sơn tàn chiếu ảnh sơ sơ,
Lưỡng ngạn yêu thâm vũ bất như.
Ngật ngật đăng tiền thập niên độc,
Nhãn khuy vị biến thánh hiền thư.