Trăng non

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trăng non
của Lê Thánh Tông

Đông lên, tây xuống, khéo như giằng[1],
Tỏ lòng người thế[2] gọi là trăng.
Ánh núi cung treo chim thắc thỏm,
Dãi hồ câu thả cá thung thăng[3],
Hay lòng niên thiếu, hay bằng[4] chửa ?
Biết sự nhân tình biết vững[5] chăng ?
Méo ắt có khi, tròn có thuở,
Bốn mùa một tiết rạng khăng khăng.

   
Chú thích

  1. Giằng: Giằng kéo
  2. Tỏ lòng người thế: Biết lòng người thế gian
  3. Trăng lưỡi liềm như cung treo làm chim sợ, như lưỡi câu dưới nước làm cá hãi
  4. Hay bằng: Sánh bằng
  5. Vững: Chắc