Trăng thu trên hồ Động Đình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trăng thu trên hồ Động Đình
của Lê Thánh Tông

Thu cao, hồ sạch, nguyệt bằng ngày[1],
Đáy nước trên không một dạng tày[2].
Cây dựng non Yên xanh dễ thấy,
Cát in bãi Sở bạc khôn thay.
Dòng lam nghìn dặm quyến phẳng[3],
Hương quế ba canh gió bay.
Có khách hứng dòng tìm Phạm Lãi,
Vốc chơi, mừng thấy nguyệt bằng tay[4].

   
Chú thích

  1. Bằng ngày: Sáng như ban ngày
  2. Dạng tày: Như nhau
  3. Quyến phẳng: Lụa phẳng
  4. Nguyệt bằng tay: Vốc nước vào lòng bàn tay, thấy trăng hiện vừa đầy bàn tay (hình ảnh tuyệt đẹp)