Trần tình/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con cờ quẫy, rượu đầy bầu,
Đòi nước non, chơi quản dầu.
Đạp áng mây, ôm bó củi ;
Ngồi bên suối, gác cần câu.
Giang sơn mặt thấy nên quen thuộc ;
Danh lợi lòng nào ước chác cầu.
Vương Chất tình cờ ta ướm hỏi.
Rêu phơi phới, thấy tiên đâu ?