Trai lành gái tốt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trai lành gái tốt  (1924) 
của Dương Bá Trạc

DƯƠNG-BÁ-TRẠC


TRAI LÀNH

GÁI TỐT


TIỂU-THUYẾT VĂN VẦN
THEO THỂ TRUYỆN KIM VÂN KIỀUBán buôn tại Nghiêm-hàm ấn-quán
58, Rue du Coton Hanoi,


In lần thứ nhất,

giá 0 $ 25
 TRAI LÀNH GÁI TỐT

phần(không được liệt kê trong bản gốc)


nghiêm-hàm ấn-quán. — hanoi.
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1944, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.