Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 1.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

DICTIONNAIRE ANNAMITE


大南國音字彙

ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ.

HUÌNH-TỊNH PAULUS CỦA

TOME I

A L


SAIGON

Imprimerie REY, CURIOL & Cie

4, rue d'Adran, 4


1895