Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 1.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— XIII —
11◦. Hậu Lý-nam-đế.
Kể từ năm tân-mão cho đến nhâm-tuất, cũng một đời được có 32 năm.
12◦. Nhập về nhà Tùy, nhà Đường.
Từ năm quí-hợi cho đến bính-tuất, cọng là 304 năm (phụ Hắc-đế, Đô-quân).
13◦. Về đời Nam-bắc phân tranh.
Kể từ năm đinh-mão cho đến mậu-tuất, cọng là 32 năm (phụ Khúc tiết đạc, Dương-chính-công).
14◦. Họ Ngô.
Kể từ năm Kỉ hợi cho đến Đinh mão, cả thảy 29 năm.

Tiền-ngô-vương, 6 năm.
Dương-tam-ca, 6 năm.
Hậu-ngô-vương, 15 năm.
Ngô-sứ-quân, 2 năm.
(Phụ Thiên-sách-vương cùng 12 sứ quân)CÁC ĐỜI CHÁNH THỐNG LẤY TRONG BỔN KỈ.
NHÀ ĐINH.
Kể từ năm mậu-thìn, hai đời vua cọng là 13 năm, Đinh-tiên-hoàng, kỉ ngươn là Thái-bình làm vua được 12 năm, truyền cho con có một năm.
NHÀ LÊ.
Đại-hành-hoàng-đế làm vua 24 năm, truyền hai đời 5 năm, cọng là 29 năm.
NHÀ LÝ.
Kể từ năm canh-tuất cho đến năm ất-dậu, 8 đời vua, cả thảy là 216 năm.
NHÀ TRẦN.
Kể từ năm bính-tuất cho đến năm kỉ-mão, 14 đời vua, cả thảy 174 năm (phụ Hồ-quí-lý, Hồ-hán-thương soán ngôi hết 7 năm).
NHẬP VỀ NHÀ MINH.
Từ năm Giáp ngũ cho đến đinh-dậu, bốn kỉ kể có 4 năm, song đuổi cho tuyệt nhà Ngô, mất công gần 20 năm.