Trang:Au hoc khai mong.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 19 —

其惡故上下能相親也詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏
之何日忘之

     喪親章第十八

子曰孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞
樂不樂食㫖不甘此哀慼之情也三日而食敎民無以死
傷生毀不滅性此聖人之政也喪不過三年示民有終也
爲之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀慼之擗踊哭泣哀
以送之卜其宅兆而安厝之爲之宗廟以鬼享之春秋祭
祀以時思之生事愛敬死事哀慽生民之本盡矣死生之
義備矣孝子之事親終矣