Trang:Au hoc khai mong.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 3 —


    開宗明義章第一

仲尼居曾子侍子曰先王有至德要道以順天下民用和
睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之
子曰夫孝德之本也敎之所由生也復坐吾語女身體髮
膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世
以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身
大雅云無念爾祖聿修厥德

    天子章第二

子曰愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於
事親而德敎加於百姓刑于四海葢天子之孝也甫刑云
一人有慶兆民賴之

    諸侯章第三