Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —


Đệ1 cữu2 chương3
BÀI3 THỨ1 CHÍN2


bút (𥫗 trước, tre + duật) viết, cây-viết. — chỉ, giấy. — cân, khăn. — quừn ( y, áo + quưn, vua, ngươi) quừn. — hồng, đỏ. — tình ( tâm + thanh, xanh) lòng. — mỉ ( dương + đại, cả, to, lớn) tốt, ngon. — vi, làm; vị, vì — tương ( mộc + mục) cùng, nhau; tướng, giúp. — thiễu, ít, nhỏ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Người2 nầy1 muốn3 làm4 lành5 hay-là làm7 dữ8?
1 muốn2 làm3 lành4.
Anh2 mầy13 cái-khăn6 xanh5 của-tao4 không7?
Không1 có cái ấy2.
12 cái-áo5 dài4 của-tao2 với6 cái-áo9 vắn8 của-tao7 sao10?
Không-có1 cái-áo4 dài3 của-ngươi2 cũng5 không-có6 cái-áo9 vắn8 của-ngươi7.

Mầy có viết mực không? — Không. — Mầy có chi? — Có giấy. — Khăn áo mầy là sắc gì? — Áo của tôi thì sắc đen, khăn của tôi thì sắc xanh, quừn của tôi thì sắc trắng. — Cái bàn của mầy lớn hay là nhỏ? — Nhỏ nhỏ. — Mầy uống rượu nhiều sao? — Tôi uống rượu ít, mà uống trà nhiều. — Làm sao mầy chẳng đọc sách? — Chẳng ưa. — Người ta nên đọc sách không? — Nên đọc. — Làm sao mầy ghét người đàn bà nầy? — Nó là người chẳng tốt. — Người xấu ghét người xấu chăng? — Người xấu ghét nhau, người tốt ưa nhau. — Giấy đỏ nầy tốt chăng? — Tốt. — Người nầy có chi? — Có một áo dài, hai khăn vắn, ba quừn trắng. — Mầy muốn làm người lành chăng? — Tôi muốn làm vậy. — Người nào chẳng muốn làm vậy? — Người dữ chẳng muốn. — Mầy thấy con gái tốt nầy chăng? — Tôi thấy nó. — Có người ưa rượu, mà chẳng ưa sắc chăng? — Có. — Có người ưa sắc, mà chẳng ưa rượu chăng? — Cũng có vậy. — Ngươi ưa ai? — Tôi ưa người nghèo mà chẳng làm dữ vậy.