Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


Au hoc khai mong 1892 page 6.jpg

    Trò B! người, chữ gì? — Thưa, chữ nhơn. — Người nhỏ dịch làm sao? — Thưa, tiểu nhơn. — Còn, người nhỏ nầy? — Thưa, thử tiểu nhơn. — Được.
    Trò C! anh, chữ gì? — Thưa, chữ huinh. — Anh tao, dịch làm sao? — Thưa, ngô huinh. — Còn, con ngựa của anh tao? — Thưa, ngô huinh chi mả. — Giỏi.