Trang:Ca tru the cach.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

tinh đầu. Niềm xuân sắc ân cần nhứt mạo; thấy Châu-sanh mừng rỡ tương tư, nực mùi xạ bén hương đưa, trông mây tõ sự tình khế khoát: thanh giang mạc trắc vô tâm nguyệt, xuân hạn lưu liên đắc ý nhơn. Chàng Sanh từ chiếm bãng xuân, vinh qui bái tổ, động loan phòng quế hộ, ấy mới biết thiên duyên kỳ ngộ, dẫu gi huê gi thủy mà chi, đành thay quân tử cập thì.


Tật phong tri kĩnh thảo, bản đãng thức thành thần. So cổ kiêm mấy đứng trung quân, âu chưa dễ Trần-canh họ Lý: thung dung tựu nghĩa ư điên phái lưu lý chi tế; rắp ghé vai sửa lệch phò nghiêng; tuy nhơn mưu mạc thắng hồ thiên, phải tựu nghĩa cho đành lòng thần tiết. Trung hiếu nhẻ phô đồng nhựt nguyệt, chữ cang thường vạn cổ lưu danh; Nam-san họ Lý trần canh.


CÁCH HÁT VINH

Khá khen ông Lữ-vọng, chốn thạch bàn tuổi tác riêng ngồi: chỉ một cần vuối bóng trăng khôi, cá Vị-thủy luống trông mồi thao lược. Bổng chốc thấy năm mây dưới nước, bóng xe loan kề rước bên sông. Hội long vân ngư thủy lạc đồng, thỏa nhứt trận anh hùng cần trước; khắp bốn bể xa gần trong trược, tuổi tám mươi đảnh túc thừa quân, ra tay sửa túi kinh luân.


Chốn Na-sơn tiều phu nương ngụ, ngày ngày ra hoán tửu diệc tân, chốn yên hà vui thú dưỡng thân, kho phong nguyệt vốn hằng lưu loát. Khi nghỉ ngơi ngồi chơi hóng mát, bàn bạc xem cổ vãng kiêm lai, gỏ nhịp chơn miệng dảng ca thài, nghêu ngao thú lâm tuyền thong thả. Có chữ rằng: Nhiệm tha thành thị tha xa mả, tri trần bất đáo thử giang san, vân mịch mịch thủy san san, sĩ hữu chí nhiệm kỳ sở thích. Buồn thay nhẻ thú miền thôn tịch, sẳn nước khe gạo đổi củi rừng, tánh quen cuốc gió cày trăng.


Lý-thái-Bạch tài ưu học sĩ, vua ban cho đáo xứ hữu tiền: tửu nhứt đấu thi bách thiên, tài gồm cả cửu châu thiên bá, rồng đáy nuớc chờ ngày biến hóa, bãng vàng treo trên các đành rành; dạo bên màn thấy lủ thơ sanh, ngâm nga lại cho câu cẩm tú: dạ tịnh phất kham đề tuyệt cú, khủng kinh tinh đẩu lạc giang hàn,