Trang:Ca tru the cach.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —
TRÔNG CHỒNG THƠ

LỤC CHUYỂN NGÂM.

Gương tà nguyệt xế đã ngoài song,
Hắc hẻo trông sao quá rất trông.
Thương bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thêm vàng vỏ má phai hồng.
Vương sầu xiết kể chi nguôi bắc,
Ỷ tuoi thêm buồn-bả chạnh đông.
Chàng hởi biết ai chăng thảm bực,
Loan hàng viết thảo tả tình chung.


THƠ VỌNG PHU

Đá tạc hình ai đã mấy đông,
Con thơ tay ẳm luống trông chồng.
Mưa ngâu tuôn lụy nhằm ngàn bắc,
Gió nữ xui sầu dợn biển đông.
Rạng đất rạng trời thêm rạng tiết.
Cùng non cùng nước dễ cùng lòng.
Khá khuyên má phấn trăm thu dưới,
Lấy đó làm gương sửa tánh lung.


THU VI NGÂM.

Há để thương cô gái có chồng,
Thương vì một nỗi chạnh phòng không.
Thương con bướm bạc mưa xơ xác,
Thương nụ bầu non tuyết lạnh lùng.
Thương vợ chồng âu duyên chích mát,
Thương cha mẹ nhện số long đong.
Thấy người thanh lịch mà thương vậy,
Há dể thương cô gái có chồng.


Non nước tan tành hệ bỡi đâu,
Một vầng mây bạc ở Ngao-châu.
Ba triều công cán vài hàng sớ,
Sáu tĩnh cang thường một nhắm thâu.
Trạm bắc ngày chờ tin nhạn vắng,
Thành nam đêm quạnh tiếng quiên sầu.
Đinh ninh chín chữ lòng con tạc,
Trời đất từ đây bặt gió thu.