Trang:Ca tru the cach.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

VỢ ĐƯA CHỒNG ĐI THI THƠ.

Những thuở bên đông bóng mới lò,
Đưa chồng xuống đó mãng lần mò.
Ngàn trùng cữa võ xin chàng gắng,
Muôn mối nhà đơn mặc thiếp lo.
Trướng phụng vui vầy chưa toại mấy,
Sân rồng rạng tiết mới thơm cho.
Một mai dầu đặng vinh nhành quế,
Tấm mẳng xin thương thuở học trò.


Mười năm đèn sách nhọc công dòm,
Thi đổ ba trường tiếng nức om.
Phỉ chí nam nhi con trẻ choảnh,
Đền ơn cúc dục mẹ già còm.
Trên đầu lọng lợp màu xanh lét,
Dưới võng áo ban sắc đỏ lòm.
Nhờ chút ơn vua về bái tổ,
Mầng lòng lên ngựa nhảy lom xom.


CỐI XAY THƠ.|

Công danh trên thế đố ai tày,
Ra gạo cũng nhờ cái cối xay.
Một trận chi sờn cơn gió bụi,
Trăm vòng nào nại sức long lay.
Mòn răng hết dạ đền ơn chúa,
Trặc họng khen ai khéo đặt bày.
Bao quản thớt trên mòn thớt dưới,
Hềm vì còn giặc phải ra tay.


ĂN GOI CÁ SANH CAM THƠ.

Giăng tay bắt đặng cá con con,
Ăn gỏi sanh cầm quá rất ngon.
Chanh chua hòa với rau mơ núi,
Mắm nục lộn cùng chuối chát non.
Vật vả trên tay tươi rói rói,
Đưa ngay vào miệng cắn giòn giòn.
Mầy đã sa cơ về kiếp ấy,
Tao đưa một chén rổi linh hồn.