Trang:Ca tru the cach.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

Con hươu bách nhị, lạc loài đâu,
Hoa cỏ ngậm ngùi vườn thượng huyển;
Cái én tam thiên ngơ ngẫn đấy,
11Mây mưa bát ngát đảnh Vu phong.
Tiết đã đành mái tóc kiêm sanh,
12Duyên chẳng nhuốm mối tơ lai thế.
Ví thân đã lây hương cấm dịch,
Cỏ Lê-sơn đành lấp tóc da rồi;
Dầu phận còn đề lá ngự câu,
13Trăng Tri-thủy hãy cầm hơi bóng lại.
Hộp ngọc nữ sương còn ướm đóng,
14Tiếng chơn nhơn gió đã xa đưa.
Dòng Đào-đường tuôn róc rách dưới sông Lưu,
Mẹ xà khóc bên đàng nghe cũng tủi;
Mây Man-lảnh, chờn vờn về đất Bái,
15Chị Trỉ theo trong nứi nghĩ mà thương.
Thấy bóng cờ ai chẳng rượu dê mầng,
16 Nghe lạc ngựa đâu không đờn sáo rước.
Bên Chỉ-đạo xe vôi ngựa phấn,
Dòm thấy lòng bất nhẫn những thầm thì;
Trước kim lâu xiêm bụi áo bùn,
17Vâng biết ý dục lưu mà khép nép.
Dòm khí sắc đều nên năm vẻ,
18Gẫm cơ duyên ắt trọn ba sinh.
Tình cờ bổng gặp hội rồng bay,
Au lửa bén hương lây cho đáng số;
Giải cấu hoặc chìm hơi khỉ tắm,
19Để hoa trôi nước chảy cũng oan tình.
An quan gia đà thật chúa ái nhơn,
20Thì thánh thế có để ai oán nữ.
Au ca thuở về cùng Thuấn Võ,
Cao-giao, Hậu-tắc nào ngăn;
Huyền hoàng xưa lại với Thang Văn,
21Y-doản, Châu-công há-cấm.
Nay trong trướng chưa chút chi đượm mặt,
22Mà ngoài sân đà lắm tiếng ỏi tai.
Ngán ngẫm thay, nắng chẳng thương hoa,
23Ngạt ngào bấy mây không xót nguyệt.
Ngọn xích xí ùn ùn về Bá-thượng,
Hoa trôi nước chảy lạt lẻo thay tình;