Trang:Ca tru the cach.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

13Mua nghĩa chác nhơn, trước chẳng phai sau chẳng lạt.
Chữ thê tùng phu quí, em nan than chẳng nhờ của cũng nhờ công;
14Câu phụ tác tử thừa, bậu nong nả chưa nên vai đà nên vác.
Nghiệp tiên thế anh lo gầy dựng, mầng thầm đà mở mặt với hương lân,
15Đạo thánh hiền bậu dốc khuyên đương, gắng vó đã nên gương cùng hậu giác.
16Ốc đà hết lúc gian truân, hay chưa tới chừng hanh đạc.
Bổng đâu khiến gió giay mưa tạt, non hoa hạc lặn trầm trầm,
17Nào hay nổi vật đổi sao dời, cữa sổ ngựa qua thoát thoát.
Ôi!
8Sông Lệ vàng chìm, non Côn ngọc nát.
Cảnh giai lão trách lòng trời đất, khó có nhau giàu cũng có nhau;
19Quỉ vô thường làm cuộc bể dâu, vật tráo chác người sao tráo chác.
Con sáu tuổi thơ ngây một bóng, em bao đành nhắm mắt tắm tiên,
20Chồng trăm bề lo lắng một mình, bậu bao nỡ sấp lưng cỡi hạc.
Ai mượn lão Diêm-phù rước khách, mẹ lìa con vì gã khiến ức oan,
Ai mượn ngươi Quỉ-bá đưa người, chồng xa vợ ở ngươi nên bạc ác.
Chữ đại đức tất đắc kỳ thọ, đọc tới phát buồn,
22Câu tích phước tất hữu dư khương, nghe càng thêm lạt.
Qua để bậu chẳng bằng tiền đủa, phận phân gương chẳng kịp nửa giờ;
23Trời giết người chi sá gươm dao, chừng nghèo ngặt không đây một lát.
Đêm khuya hãy nưng niêu một trẻ, nghĩ từ cơn ruột tợ kim châm,
24Ngày ra vào vắng vẻ không em, nhớ từ chặng gan dường muối xát,
Cuộc long hổ lấp rồi ba tấc đất, ôi thôi rồi má phấn hồng nhan,
25Bạn phụng loan phân rẻ một phương trời, lo đáo đễ duyên đơn phận bạc.
Đã biết kiếp thác là kiếp mất, tấm lòng thành đủ bảy tuần chay.
26Cho hay người mất mà nghĩa còn, thô lễ tế vài mâm mặn lạt.
Hởi ôi tiếc thay! Hởi ôi thương thay!