Trang:Ca tru the cach.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Gọi danh hiệu chuột xạ, chuột lắc. chuột xủ, chuột cống, anh em dòng họ nhiều tên;
10Tra quán chỉ ở nhà, ở ruộng, ở rạch, ở ngòi, bậu bạn non sông lắm lối.
Lớn nhỏ răng đều bốn cái, ăn của người thầm tối biết bao nhiêu;
11Vắn dài râu mọc hai chia, vắng mặt chủ lung lăng đà lắm lúc.
Vã sáu mươi giáp huê đứng trước, lẽ thì thiện tánh linh tâm;
12Thì mười hai chi tuế ở đầu, cũng đáng cư nhơn do ngãi.
Cớ sao lại đam lòng quỉ quái.
13Cớ sao còn làm thói gian tham:
Túi Đông-pha thường bữa tha gừng,
14Ruộng Nam-quách ghe phen cắn lúa.
Nếp gạo của trời nuôi mạng, ăn phá rồi còn kéo xuống hang,
15Nệm mền cùa chúng che thân, cắn nát hết lại tha vào lỗ.
Hoặc nằm ngữa cắn duôi tha trấng vịt, gây nên thằng tớ chịu đòn oan;
16Hoặc leo dây ngóng cổ gặm giò heo. để án con đòi mang tiếng khổ.
Vậy cũng gọi mình hay ngũ kị,
17Vậy cũng khoe ngôi trước tam tài.
Chẳng xét mình vò nuốt dưới cầu,
18Lại quen thói lần mò bên vách.
Sách Lỗ-sử biên câu thực giác, vì miệng ai cho nên vua lỗi đạo thờ trời;
19Thơ Quấc-phong đề chữ thực miêu, vì miệng ai cho nên dân xa làng bỏ đất.
Ghe phen trách quần hư áo lủng, vì miệng ai cho nên chồng vợ giận nhau;
20Nhiều chỗ than vách gã thềm xiêu, vì miệng ai cho nên cha con dức bản.
Nền xã tắc là nơi báo hổ, can chi mi đào lỗ đào hang,
81Chốn miếu đường là chỗ thanh tân, cớ chi người cắn màng cắn sáo.
Kẻ trinh nữ ghét thằng cường bạo, cũng còn mang cái tiếng thữ dâm,
22Án long đồ tra đứa gian tà, hãy còn mắc cái câu thử thủ.
Gối ngỏa chú Nghiêu phu đà đến bể, khen cho quỉ quái chẳng chừa,
23Gậy phi long Linh kiết đã tưng bừng, sao hẫy yêu tinh không gớm.