Trang:Ca tru the cach.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

Hay là dồi phong lưu họ Lý, vui ngâm thơ thưởng nguyệt cho nhàng.
13Hay là theo thú vị ông Nhan, ưng lạc đạo ưu bần chẳng quản.
Nghĩa đồng tánh là bầu sao, bầu thúng, nghe bầu tan rơi lụy song linh,
14Tình tương thân là bí rợ. bí đao, nghe bầu vở phân trường cữu đoạn.
Tiếc ỷ tiếc, ngày xuân tiệc ngọc, mãn đường tân khách, bậu đỡ qua giữ việc khuyên mời;
15Thương là thương, vạn lý quan san, khi lên ải xuống đèo, qua có bậu đở lòng ngao ngán.
Hai quai còn đó, ai gồng ai gánh bậu đi đâu, cho qua bữa uống hằng trông,
16Một tụi còn đây, ai quảy ai mang bậu đi đâu, cho qua bữa ăn hằng nghẹn.
Ngó ống đồng nóng ruột bi ai,
17Thấy bình tích đau lòng ta thán.
Nhớ khi đứng đầu táng, ngồi đầu tháp, mỏi mắt trông mường tượng hình dung,
18Tưởng khi thêu bức gấm vẽ bức tranh, đau lòng tiếc chưng khi thưởng ngoạn.
Kể từ bậu xa xuôi khách địa, bầu tiên ông khoái lạc trung thiên,
19Lại từ đây sạch hết trần duyên, bầu thế giái thanh nhàn ngoại hạn.
Đưa ba hàng gọi có ước xưa,
20Thông chín suối đừng ai ngăn cản.
Hỡi ôi! Thương thay!


VĂN TẾ VONG HỒN MỘ NGHIA

Tự đức thập tứ niên, thập nhứt ngoạt, thập ngũ ngựt chi dạ, thống quán (Bùi-quang-Mỗ) suất tương nghĩa binh tựu Cần-giộc công phá dương huyện, thiêu đắc dương di đạo đường, đạo quán, thích trúng dương quan tri huyện, tịnh Chà-và Maní đẳng, nghĩa binh trận vong, cai thập ngũ danh, kỳ tú tài Nguyễn-đình-Chiểu; phụ tế văn: