Trang:Ca tu dien nghia.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

        唐詩
去歲荆南梅似雪 今年薊北雪如梅 共嗟人事無常定 且喜年華去復來
邊鎭戍歌連夜動 京城燎火徹明開 遙遙西向長安日 願上南山壽一杯
靑蛾皓齒在樓船 橫笛短簫悲遠天 春風自信牙檣動 遲日徐看錦䌫牽
魚吹細浪搖歌扇 燕蹴飛花落舞筵 不有小舟能蕩槳 百壺那送酒如泉
朝回日日典春衣 每日江頭盡醉歸 酒債尋常行處有 人生七十古來稀
穿花蛺蝶深深見 點水蜻蜓淺淺飛 傳語風光共流轉 暫時相賞莫相違
聞道長安似奕碁 百年世事不勝悲 王侯第宅皆新主 文武衣冠異昔時
直北關山金鼓振 征西車馬羽書遲 魚龍寂寞秋江冷 故國平居有所思
昆吾衙宿自逶迤 紫閣峯陰入渼陂 香稲啄餘鸚鵡粒 碧梧棲老鳳凰枝
佳人拾翠春相問 僊侶同舟晚更移 彩筆昔曾于氣象 白頭吟望苦低垂