Trang:Ca tu dien nghia.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

  正氣歌       天地有正氣雜然賦流形下則
爲河嶽,上則為日星。於人曰浩然,沛乎塞蒼冥,皇路當清夷,
和吐明廷。時窮節乃見,一一垂丹青,在齊太史簡,在晋董孤筆,
在秦張良椎,在漢蘇武節,爲嚴將軍頭,爲嵇侍中血。爲張睢陽
齒,爲顏常山舌。或爲遼東帽,清操厲冰雪,或爲出師表,鬼神泣
烈,或爲渡江楫,慷慨吞胡羯。或爲擊賊笏,逆竪頭破裂。是氣
所磅礴,凛烈萬古存。當其貫日月,生死安足論。地維頼以立,
柱頼以尊。三綱實繫命,道義爲之根,嗟予遘陽九,隷也實不力。
楚囚纓其冠,傳車送窮北。鼎鑊甘如飴,求之不可得。陰房閴鬼
火,春院閟天黑,牛驥同一皁,鷄栖鳳凰食。一朝蒙霧露,分作溝
瘠,如此再寒暑,百沴自辟易。哀哉沮洳塲,爲我安樂國。豈有
他謬巧,陰陽不能賊。顧此耿耿在,仰視浮雲白。悠悠我心憂,
天曷有極,哲人日已遠,典刑在宿昔,風簷展書讀,古道照顏色,