Trang:Ca tu dien nghia.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

   孝順歌
誰人無父母 父母如天地 人誰無兄弟 兄弟本同氣
劬勞恩重如丘山 欲報寸草心難殫 兄弟義篤猶手足
怡怡不逆成二難 子能孝親親心喜 弟能順兄重倫理
民彜大典聖教存 岵屺棠棣風化美 王祥卧氷得䨇鯉
持歸庖㕑供甘㫖 黃雀入幕符所圖 千載芳名播靑史
田眞田廣欲分財 荆花一夕枯根荄 人心相感遂復合
紫荆榮茂春意囘 孝弟感鬼神   孝弟鍾和氣
孝弟行於家 福集禎祥至 孝弟行於國 靡靡唐虞治
男兒立志當剛腸 勿聽私語成參商 勗哉雍睦敦薄俗
好效田眞與王祥 我歌孝順歌   欲人存大義
兄弟孔懷父母安 人生俯仰無所愧