Trang:Ca tu dien nghia.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.
— 13 —

文 廽 惠 蘇