Trang:Ca tu dien nghia.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

君承皇詔安邊戍 送君送別河橋路 含悲掩淚贈君言 莫忘恩情便長去
何期一去音信斷 意妾屛幃春不暖 瓊瑤階下碧苔空 珊瑚帳裡紅塵滿
此時道別每驚魂 將心何托更逢君 一心願作滄海月 一心願作嶺頭雲
嶺雲歲歲逢夫面 海月年年照得遍 飛來飛去到君傍 千里萬里遙相見
迢迢路遠關山隔 恨君塞外長爲客 此時送別蘆葉黃 誰信幾經梅花白
百花散乱逢春早 春意催人向誰道 垂楊滿地爲君扳 落花滿地無人掃
庭前春早正芬芳 抱得秦筝向畫堂 爲君彈得江南曲 附寄情深到朔方
朔方迢逓山河越 萬里音書長斷絕 銀裝枕上淚沾衣 金縷羅裳花皆裂
三春鴻鴈渡江声 此是離人斷腸情 筝絃未斷腸先斷 結怨先成曲未成
君今憶妾重如山 妾亦思君不暫閒 織將一本獻天子 願放兒夫及早还