Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

SUITE

DES

CHUYỆN GIẢI BUỒN

SUIVI DE DIVERS JUGEMENTS ET INSTRUCTIONS
RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ANNAMITES.


PAULUS CỦA.
ĐỐC PHỦ SỨ


CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT GIÚP TIỀN.


IN LẦN THỨ HAI.SAIGON
BẢN IN NHÀ HÀNG REY ET CURIOL.


1887