Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHUYỆN

GIẢI BUỒN

CUỐN SAU

DỊCH RÚT TRONG CÁC SÁCH HAY, LẠI PHỤ CÁC
ÁN TẤU, ÁN ĐOÁN QUAN ANNAM LÀM, LẬP LỜI NÓI TRANG
NHẢ, LỊCH SỰ, ĐỂ GIÚP TRONG CÁC TRƯỜNG
HỌC CÙNG GIÚP CHO CÁC NGƯỜI HỌC TIẾNG ANNAM.


PAULUS CỦA.
ĐỐC PHỦ SỨ


CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT GIÚP TIỀN


CUỐN SAU.
IN LẦN THỨ HAI.SAIGON
BẢN IN NHÀ HÀNG REY ET CURIOL.


1887