Trang:Chuyen the gian 1.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
11
học tiên

mờ dần, đến tối hẳn, học-trò châm đèn lại, chỉ thấy ông đạo-sĩ ngồi một mình, còn các người khách đâu mất cả; trong mâm các thức ăn còn ít nhiều; một miếng giấy tròn vẫn gián ở trên vách.

Đạo-sĩ nói:

« Các anh uống đủ chưa?

— Bẩm đủ cả.

— Ừ. Uống đủ rồi thời nên đi ngủ sớm, để mai còn phải hái củi. »

Chúng đều dạ mà lui.

Vương từ đấy mê thích, lại không có bụng về.

Trải một tháng nữa, khổ quá, mà đạo-sĩ vẫn không dạy cho một phép gì. Vương sốt ruột, lên thưa rằng:

« Con từ phương xa đến học thầy, dẫu không biết được đạo trường-sinh, hoặc thầy dạy cho một phép gì, gọi là thoả cái lòng con cầu đạo. Nay ở hai, ba tháng, chỉ sớm đi kiếm củi, tối lại về, chúng con ở nhà thật chưa phải làm những việc thế. »

Đạo-sĩ cười bảo rằng:

« Ta vẫn biết anh không chịu khổ được. Ừ. Thôi đến mai cho anh về.

— Con ở làm hầu thầy đã lâu ngày, xin thầy dạy cho một phép gì, gọi là bõ công con đến đây.

— Thế anh muốn phép gì?

— Con thường thấy thầy đi đâu, tường vách đều không ngăn cấm được; nếu được một phép ấy cũng đủ. »

Đạo-sĩ cười mà ừ, mới dạy cho thuộc một câu