Trang:Chuyen the gian 1.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
19
vết ngón tay

Từ đấy thôi không lấy vợ khác nữa, ai nghe chuyện cũng đều nực cười mà Sinh thời tình nghĩa rất thân.

Sau một năm, Sinh ngẫu-nhiên đi chơi đến đất Tô, có anh Hòa-Sinh ở cùng trọ, bỗng hỏi rằng:

« Bên Hàng-Châu có một ả trong lầu xanh, tên là Thụy-Vân, nổi tiếng lắm, bây giờ thế nào?

Hạ — Lấy chồng rồi.

— Lấy ai?

— Người đó cũng như tôi.

— Nếu được người như ông thời thật đẹp đôi quá. Không biết giá mua ra bao nhiêu?

— Nguyên hắn có một cái tật xấu lạ, cho nên bán rẻ đi. Chớ nếu không, thời trong làng nho lấy tiền đâu mà mua hoa chuốc liễu được!

— Thế người chồng ấy có thật được như ông không?

— Ông hỏi làm gì kỹ thế?

— Thật chẳng giấu gì ông. Thụy-Vân, nguyên tôi cũng từng được tiếp người. Tiếc cho rằng nhan sắc hơn đời mà gặp bước lưu-lạc! Cho nên lấy một cái thuật nhảm, lòa sáng thế-gian mà giữ lại chất ngọc để đợi người mắt xanh.

— Ông đã làm được cho đen thế, thời có rửa được cho trắng không?

— Sao chẳng được! Nhưng tất phải người ấy có thành-tâm đến cầu mới được chứ! »

Hạ đứng ngay dậy, sụp xuống lạy, nói rằng: