Trang:Chuyen the gian 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
chuyện thế-gian

« Người khách ấy bụng không tốt đâu, mẹ đừng nói truyện làm gì lắm.

Bà cụ — Nghe được hay không thời ở mình, việc gì mày phải nói leo thế. »

Trần khi ấy đem trạng nguyên ra khoe, để giục lòng tham mến.

Mụ cúi đầu nghĩ một lúc, hỏi rằng:

« Trạng-nguyên là thể nào?

Trần — Học sách hay chữ, đỗ Tiến-sĩ, tên đứng đầu trên bảng vàng, rồi vào làm quan toà Hàn-lâm, lấy văn-chương tô-điểm cho trong nước, làm người bực thứ nhất trong thiên-hạ. Thế gọi là trạng-nguyên.

— Như thế, trong bao năm lại có một người?

— Ba năm. »

Cô con gái đứng cạnh cười mỉm, nói rằng:

« Tưởng trạng-nguyên là người bực nhất trong một nghìn đời, ra nguyên vẫn chỉ ba năm lại một cái! Thế mà đem để nói truyện mãi. Lạ thật! »

Mụ mắng rằng:

« Con bé này ngứa mồn thật! Chỉ hay thích nói xấu người thôi. »

Người con gái đi vào.

Trần đững người ra một lúc, rồi móc túi lấy hai lạng vàng đưa cho mụ, nói rằng:

« Thế này là không phải, xin gọi là cái lễ hỏi nhỏ mọn. »