Trang:Chuyen the gian 1.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23
người cá

Mụ cầm vàng xem một lúc, hỏi rằng:

« Ngửi không thấy thơm, cầm vào thời lạnh tay, là cái gì thế này?

— Cái này gọi là vàng. Nhà bà mà được nó thời rét làm áo mặc được, đói làm cơm ăn được. Thật là của quí ở trên đời.

— Nhà lão đây, có một vườn dâu, nửa mẫu ruộng, kể cũng không lo đói rét. Cái vật này, ở đây không có dùng gì đến, để giả lại cho quan Trạng-nguyên đem về tiêu. »

Nhân cầm vướch xuống đất, than rằng:

« Tiếc cho thằng bé dại! không có một tí đức-độ phong-nhã nào, chỉ lấy thế lợi nhử nạt người. »

Nói xong, đóng phích cửa, đi vào. Trần đứng thẫn người ra một lúc, ngậm-ngùi quanh về.

Thế-gian bàn rằng:Thế-gian nếu đều như hai mẹ con nhà đó thời sự giầu sang thật không có giá-trị; bởi thế-gian không thế, cho nên thế-gian mới là thế-gian.

6.Người cá[1]

Cảnh-sinh ở Sái-Kinh, sang chơi Mân, lúc về đi đường bể, thấy trên bãi cát có một người nằm sóng-sượt, mắt biếc râu quăn, mình đen như ma, nhân gọi hỏi.


  1. Có một thứ cá tên là cá giao, như hình người, thường đem lụa lên bán ở nhân-gian; lúc dã biệt về, khóc chẩy ra nước mắt, toàn là ngọc minh-châu.