Trang:Chuyen the gian 1.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

店書沱傘

書叢

CHUYỆN

THẾ-GIAN

說小篇短西東今古

QUYỂN THỨ NHẤT

TẢN-ĐÀ THƯ ĐIẾM

99, Hàng Gai Hanoi,

In bán