Trang:Chuyen the gian 1.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
67
một người lạ mặt

« Đã có một lần, một người trẻ tuổi giòng-giõi qúy-phái, đánh thua hết tiền, liền rút súng lục ra tự-tử ngay ở trong buồng võ-sĩ chứa bạc. Máu-me và óc-tủy của hắn bắn vung lên mặt khách làng chơi, ai nấy kinh-khủng chạy hết. Duy có một mình võ-sĩ là cứ điềm-nhiên ngồi đó, rồi lại lạnh-lùng mà hỏi mọi người rằng cớ sao canh bạc chưa tới giờ nghỉ, họ đã vì một đứa điên-dại không có tư-cách ở chốn làng chơi, mà tản-mác lủi về hết thế?

« Sự đó sinh ra một mối cảm-giác lạ-lùng. Đến cả những tay bạc tàn-nhẫn thượng-hạng cũng phải khó chịu về cái tính-hạnh tồi-tệ của võ-sĩ. Họ cùng đổ lại mắng nhiếc võ-sĩ. Tòa cảnh-sát bèn bắt sòng bạc của võ-sĩ phải đóng cửa. Lắm người nghi võ-sĩ đánh bạc gian-lậu. Võ-sĩ đánh bạc càng đỏ bao nhiêu thì họ lại càng ngờ-vực võ-sĩ bấy nhiêu. Võ-sĩ không biết làm sao mà gỡ lời vu-oan ấy được, thành ra võ-sĩ bị phạt mất một phần của-cải lớn. Võ-sĩ bị người ta khinh-bỉ, ghét-bỏ; mới quay về nhà, choàng vào lòng vợ. Vợ tuy đã bị võ-sĩ tàn-hại như thế mà nay thấy chồng có ý hối-hận, nghĩ đến cha mình khi xưa chừa được đánh bạc thì có một tí hi-vọng bựt ra, bèn ôm-ấp võ-sĩ một cách âu-yếm.

« Võ-sĩ bỏ đất Ba-Lê, cùng với vợ trở về nơi quê cha đất tổ vợ.

« Võ-sĩ ở lảnh đấy được ít lâu, rồi thì cái thú nguy-hiểm kia lại rậy lên ở trong lòng võ-sĩ, hình như có một cái sức gì quái-lạ nó sô đẩy võ-sĩ phải đi ra ngoài vậy. Các tiếng sấu theo-đuổi võ-sĩ từ Ba-Lê đến Giện-Na, võ-sĩ không dám nghĩ tới sự lập sòng bạc nữa, song vẫn có một ý ham-muốn đánh bạc không thể cưỡng bỏ được.