Trang:Chuyen the gian 1.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nhời Dẫn

Quyển chuyện này là « chuyện Thế-gian », không cứ cổ, kim, đông, tây; không cứ quỉ, thần, nhân, vật; không cứ biên, dịch, trước, thuật, đều in ra để người thế-gian biết. Những chuyện ở trong này, chuyện nào có người đứng tên thời đã rõ là của người ấy trước, dịch; còn những chuyện không có người đứng tên thời sự trước, dịch đều là của chủ-nhân cả. Chủ hay khách, đều là người thế-gian. Những nhời bàn ở sau các chuyện trong này, hoặc là của người trước, dịch lại bàn theo, hoặc là chuyện của người này trước, dịch mà bàn đó lại là người khác, cũng đều là nhời bàn của thế-gian. Tóm lại thời chuyện là chuyện thế-gian; người trước, dịch đều là người thế-gian; nhời bàn cũng đều là nhời bàn của thế-gian; nay in ra thế-gian.

« Thế-gian chẳng ít thời nhiều,
Không nhưng, ai dễ đặt điều cho ai! »
Thế-gian thử ngẫm mà chơi,
Bao nhiêu chuyện thế, chuyện đời bấy nhiêu.

Tản-Đà thư điếm
Chủ-nhân
Nguyễn-khắc-Hiếu.
1922