Trang:Chuyen the gian 1.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
75
cô ba nào?

Bỗng dưng nghe thấy có tiếng thét mắng rầm-rĩ ở sau nhà giáo, rồi kế đến từng tràng lời thô-tục cùng là những câu chửi rủa bẩn-thỉu mà chỉ có đàn-bà nước ta là thường dùng thôi. Tôi toan hỏi xem tiếng huyên-náo ấy ở đâu đến thời thấy tên người nhà cụ Giáo đứng nói một mình rằng:

Mợ Ba đã cãi nhau với bà Ba rồi!

Lúc bấy giờ cụ Giáo đương thiu giấc điệp nha-phiến, chợt có tiếng ầm-ỹ như tiếng lệnh đánh bên tai, liền giật mình ngồi nhổm dậy, hỏi tôi rằng:

— Cái gì thế?

Tôi tủm-tỉm cười mà đáp lại rằng:

— Chả biết mợ Ba với bà Ba nào đương cãi nhau đấy.

— À.. à.. à...! Lại ngỡ là cháy nhà ở đâu. Tệ quá! Mình vừa chợp mắt được một tị.

Nói xong, cụ lại toan nằm ngủ.

— Này cụ, bà Ba với mợ Ba nào thế?

— Sao ông biết là bà Ba với mợ Ba?

— Tôi thấy thằng Dục (Tên người nhà cụ giáo Koát) nó bảo thế; nhưng tôi không biết bà Ba nào với mợ Ba nào.

Bà Ba là vợ ba quan Phủ mà mợ Ba là con dâu thứ ba quan Phủ.

— À! Thế ra lại chuyện mẹ chồng con dâu đấy phải không? thưa cụ?

— Nào có phải mẹ chồng con dâu, ông ngồi thong-thả, tôi kể đầu đuôi câu chuyện cô Ba này, ông nghe.