Trang:Chuyen the gian 1.pdf/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
83
cô ba nào?
Hát rằng:

« Mấy đời sấm trước có mưa!
« Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng!
« Bồng bống bông. »

Cụ Giáo Koát liền chỉ tay sang bên phủ mà bảo tôi rằng:

— Ấy đã sắp đấy!

Thế-gian bàn rằng: — « Người nhà lìa tan, tất bởi người đàn-bà gây nên chuyện. » Xưa đã có câu thế. Một sự lấy vợ lẽ ở Á-Đông lại là cái goc họa-biến trong gia-đình. Ấy ở ngươi quân-tử tề-gia tính sao vậy? cô Ba kia nào có trách chi!