Trang:Chuyen the gian 1.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
95
duyên nợ năm năm

anh biết. Hết ba năm vô việc, xin anh đem hài cốt em về quê-nhà, để cạnh mộ ông cha tôn-tổ, cho hồn em có chỗ nương-tựa. Chớ ở đây đất khách đồng người, một mình e nỗi thê-thảm lắm. Anh nên vị tình mắu-mủ, mà chu-toàn cho nắm xương khô, thời em cũng được hàm ơn ở nơi chín suối.

Mấy lời tử biệt, huyết lệ chan hòa, mong đến kiếp sau, lại được họp mặt.

Em gái: Thị-Đạm bái

Thế-gian bàn rằng:Thế-gian có câu: « Lấy chồng gánh lấy giang-san nhà chồng. » Giang-san nhà chồng, mỗi nhà mỗi khác; như thị Đạm đó, dẫu có là trinh chính, nhưng vẹn đạo tùng phu được sao? Than ôi! Thiên địa phong vân, hồng-nhan đa truân! Song cũng nhân thế mà biết rằng người con gái nước ta chưa nên tự-do mà về việc hôn-nhân, làm cha mẹ không nên ép uổng vậy.