Trang:Cong bao Chinh phu 1261 1262 nam 2015.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
15
CÔNG BÁO/Số 1261 + 1262/Ngày 30-12-2015


STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
2.1 Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia.VN Bộ Tài chính
2.2 Phí duy trì sử dụng địa chỉ internet IP Bộ Tài chính
3 Phí sử dụng mã, số viễn thông Bộ Tài chính
4 Phí quyền hoạt động viễn thông
4.1 Phí thiết lập mạng viễn thông công cộng Bộ Tài chính
4.2 Phí cung cấp dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
4.3 Phí thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
4.4 Phí thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Bộ Tài chính
4.5 Phí lắp đặt cáp viễn thông trên biển Bộ Tài chính
5 Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông Bộ Tài chính
6 Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Bộ Tài chính
7 Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Bộ Tài chính
8 Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Bộ Tài chính
9 Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng Bộ Tài chính
10 Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin Bộ Tài chính
11 Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính
VII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
1 Phí thăm quan
1.1 Phí thăm quan danh lam thắng cảnh
  • Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.
  • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
1.2 Phí thăm quan di tích lịch sử
  • Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.
  • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.