Trang:Cong bao Chinh phu 1261 1262 nam 2015.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
CÔNG BÁO/Số 1261 + 1262/Ngày 30-12-2015


STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
5 Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ Bộ Tài chính
6 Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả Bộ Tài chính
VIII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
1 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa Bộ Tài chính
2 Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế Bộ Tài chính
3 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố
3.1 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm Bộ Tài chính
3.2 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố hóa chất trong gia dụng và y tế Bộ Tài chính
3.3 Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế Bộ Tài chính
3.4 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế
4.1 Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bộ Tài chính
4.2 Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính Bộ Tài chính
4.4 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm Bộ Tài chính
4.5 Phí thẩm định hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bộ Tài chính
4.6 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế Bộ Tài chính
4.7 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học, HIV, tiêm chủng Bộ Tài chính