Trang:Cong bao Chinh phu 1261 1262 nam 2015.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
CÔNG BÁO/Số 1261 + 1262/Ngày 30-12-2015


STT TÊN LỆ PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
7 Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện Bộ Tài chính
8 Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn Bộ Tài chính
9 Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình Bộ Tài chính
10 Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính Bộ Tài chính
11 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
11.1 Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Bộ Tài chính
11.2 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Bộ Tài chính
12 Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
13 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện Bộ Tài chính
14 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền Bộ Tài chính
15 Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng Bộ Tài chính
16 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin Bộ Tài chính
17 Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên làm việc bức xạ Bộ Tài chính
18 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
19 Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
19.1 Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy Bộ Tài chính
19.2 Lệ phí cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, nhập khẩu Bộ Tài chính