Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
69
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


25 Eticyclidine N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine 2201-15-2
26 Etryptamine 3 - (2 - aminobuty) indole 2235-90-7
27 MDMA (±) - N - α - dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine 42542-10-9
28 Mescalin 3,4,5 - trimethoxyphenethylamine 54-04-6
29 Methcathinone 2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - one 5650-44-2
30 4-methylaminorex (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline 3568-94-3
31 MMDA (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α - methylphenylethylamine 13674-05-0
32 (+)-Lysergide (LSD) 9,10 - didehydro - N,N - diethyl - 6 - methylergoline - 8β carboxamide 50-37-3
33 N-hydroxy MDA (MDOH) (±) - N - hydroxy - [α - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine 74698-47-8
34 N-ethyl MDA (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - methylenedioxy) phenethylamine 82801-81-8
35 Parahexyl 3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol 117-51-1
36 PMA p - methoxy - α - methylphenethylamme 64-13-1
37 Psilocine, Psilotsin 3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol 520-53-6
38 Psilocybine 3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl dihydrogen phosphate 520-52-5
39 Rolicyclidine 1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0
40 STP, DOM 2,5 - dimethoxy - 4, α - dimethylphenethylamine 15588-95-1